Codziennie Jacobs - Codziennie nagrody.

Regulamin loterii

Sprzedaż promocyjna i zgłoszenia do loterii: 21.09 - 4.10.2023 r. Loteria skierowana do osób, które ukończyły 18 lat.
Organizatorem loterii jest First Line Polska sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie.


Masz pytanie
dotyczące loterii?
Napisz do nas!

Napisz